Specialpediatrik

Till specialpediatriska sektionen hör enheterna för vården av barn med hjärtsjukdomar, blod- och cancersjukdomar, njursjukdomar och transplantationspatienter, samt för nyfödda som är i behov av sjukhusvård. Vid specialpediatriska sektionens enheter vårdas även barn med tarm- eller reumasjukdomar, barn med problem i skelettets tillväxt och ämnesomsättning, samt barn med andra sällsynta sjukdomar. Sektionen innefattar även en poliklinik för klinisk genetik. Samtliga specialpediatriska enheter tar även emot patienter som kommer från andra sjukvårdsområden och till en del enheter kommer patienterna från hela landet. Vården av barn med hjärtsjukdomar och organtransplantationer har centraliserats nationellt till HUS.

Sektionschef Eero Jokinen 09 471 73332
Sekreterare Anne Erkkilä 09 471 73784
 
Överskötare Outi Simonen 050 428 4712
Sekreterare  Kirsi Hietala-Koski 09 471 76710
 
Överskötare Petra Marjamaa 09 471 72768
Sekreterare  Hanna Matikainen 09 471 76248
 
Överskötare Tuula Korhonen 050 428 4309
Sekreterare  Nina Lindström 050 448 1024
 
Överskötare Anita Tuhkanen 09 471 80204
Sekreterare  Päivi Klemola 09 471 80218