Sjukvård för barn och unga

​I resultatenheten Sjukvård för barn och unga ingår verksamheterna barnsjukdomar, barnkirurgi, barnneurologi och barnpsykiatri. Resultatenheten har ett lagstadgat nationellt vårdansvar, bland annat undersökning och behandling av allvarliga hjärtsjukdomar hos barn samt organtransplantationer. Vid enheten Sjukvård för barn och unga behandlas dessutom ett stort antal olika särskilt svåra patientfall från olika håll i Finland.

Administrativt är resultatenheten uppdelad i fem sektioner: Specialpediatrik, Allmänpediatrik, Barnkirurgi, Barnneurologi och Barnpsykiatri. Till resultatenheten hör även enheten för sällsynta sjukdomar. De största fastigheterna är Nya barnsjukhuset och Jorv sjukhus. Antalet personal är cirka 2000.