Kontaktuppgifter

Verksamhetschef  Jari Petäjä 09 471 72700
Sekreterare Marja Tolonen 09 471 72710

Administrativ överläkare Päivi Miettinen 09 471 80229

Ledande överskötare Inger Mäenpää 09 471 72727
Sekreterare Niina Kauppi 09 471 72734
 
Forskning och undervisning, professor Taneli Raivio 050 427 9365
 
Ekonomichef Antti Aalto 050 427 0579
 
Informatör Jonna Suometsä 050 464 8658
 
Mera kontaktuppgifter finns på sektionernas nätsidor.