Information om verksamheten

  • ​ca 2000 anställda
  • operationsutgifter 192,6 M€, operationsinkomster 192,9 M€
    (2016)
  • aktiviteter i 13 fastigheter
  • ca 300 vårdplatser
  • ca 53 000 patienter i år 2015