Barnpsykiatri

​Vid barnpsykiatriska sektionen remitteras patienterna, baserat på brådskandegrad och befintliga uppgifter, till adekvat undersöknings- och behandlingsenhet. Enheten för inledande utredning och akutenheten erbjuder bedömning av vårdbehov och vårdform samt kortare behandlingar; mer långvarig vård erbjuder enheterna av ångest och mentala störningar, neuropsykiatriska och kognitiva störningar och enheterna för små barn.

Allmänsjukhuspsykiatriska enheten erbjuder barnpsykiatriska utredningar och behandlingar för barn som är under behandling vid andra sektioner inom Barn- och ungdomssjukdomar. Vid barn- och ungdomsmisshandel och sexuella övergrepp görs undersökningarna vid rättspsykiatriska enheten för barn och ungdom. Mottagningsverksamhet finns på flera olika verksamhetsställen på olika håll i huvudstadsområdet, avdelningsverksamheten är koncentrerad till Barnets Borg.

Sektionschef Leena Repokari 09 471 80209
Överskötare Katariina Anttila 050 467 4928
Sekreterare 09 471 80212