Barnneurologi

​Barnneurologiska sektionen erbjuder sina tjänster både för patienter inom HUS område och nationellt. Tjänsterna som erbjuds nationellt är bland annat behandling och diagnostik av barn med svår epilepsi, diagnostik och vård av många metaboliska och neurodegenerativa sjukdomar hos barn, rehabilitering av rörelsehindrade, neuro-ortopedisk verksamhet samt neurologisk undersökning och behandling av patienter med cancer, organtransplantationer, hjärtsjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Patienter inom HUS erbjuds polikliniska tjänster och dagcentertjänster vid undersökning och behandling av olika barnneurologiska besvär.

Sektionschef Tarja Linnankivi 09 471 80208
Sekreterare Päivi Klemola 09 471 80218


Överskötare Anita Tuhkanen 09 471 80204
Sekreterare Päivi Klemola 09 471 80218

Överskötare Tuula Korhonen 050 428 4309
Sekreterare Nina Lindström 050 448 1024