Barnkirurgi

​Vid barnkirurgiska sektionen vårdas nationellt småbarns hjärtkirurgi, transplantationskirurgi samt ovanliga och svåra barnkirurgiska patientfall. Dessutom ansvarar barnkirurgen vid HUCS för nästan all specialistbarnkirurgi inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt all barnkirurgi inom HUCS-sjukvårdsområde.

Sektionschef Pentti Kallio 09 471 73725
Sekreterare Hanna Matikainen 09 471 76248
 
Överskötare Outi Simonen 050 428 4712
Sekreterare Kirsi Hietala-Koski 09 471 76710

Överskötare  Petra Marjamaa 09 471 72768
Sekreterare Hanna Matikainen 09 471 76248

Överskötare Tuula Korhonen 050 428 4309
Sekreterare Nina Lindström 050 448 1024
 
Överskötare Anita Tuhkanen 09 471 80204
Sekreterare Päivi Klemola 09 471 80218