Sjukvårdsområden

HUS sjukvårdsdistrikt är indelat i fem sjukvårdsområden. Det största är HUCS sjukvårdsområde och de övriga är Hyvinge, Lojo, Västra Nylands och Borgå sjukvårdsområden. 

Varje sjukvårdsområde har en nämnd som har i uppgift att bidra till genomförandet av koncernens strategi och ekonomiförvaltning.

Klicka på kartan för en större, mer detaljerad version.