Information om personalen


Antalet anställda 2018 24 936
- ordinarie​ 19 399
- visstidsanställda, varav ​ 5 537
        - visstidsanställda, vikarier  3 384 
        - visstidsanställda, sköter tjänst​ 2106
        - kortvariga vikarier​ (1-12 dagar) 47
Personalens medelålder​ 43,9
- kvinnor​ 44,2
- män​ ​42,5
- ordinarie​ ​46,3
- visstidsanställda​ 35,8
Könsfördelning kvinnor/män (%)                                                          ​ 84,2/15,8
Utbildningsdagar om året/person 3,5
Sjukfrånvaroprocent/person ​4,1%
Tjänsteår i medeltal

 

​14,5
Pensionsålder i medeltal ​60,6
 

henkilöstömäärät_2014-2018_sve.jpg(klicka för större blid)