Personal

På HUS sjukhus arbetar ca 25 000 proffs (2018). I dotterbolagen, av vilka de största är HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy arbetar ytterligare 600 personer.

Den största yrkesgruppen (2018) är vårdpersonalen som utgör cirka 54 procent av alla anställda. Läkarnas andel av personalen är cirka 13 procent. Specialarbetarna – socialarbetare, psykologer, terapeuter, fysiker och forskare – står för 5 procent av personalen vid HUS. Den övriga personalen, såsom anställda inom bespisnings- och rengöringstjänsterna, logistik- och IT-experter och förvaltningspersonal, utgör över en fjärdedel, 28 procent.