Sjukhus och verksamhetsställen

Adresser och telefonnummer till HUS sjukhus, laboratorier och bilddiagnostiska tjänster finns under huvuddelen Sjukvård på denna webbplats. Sjukhusens informationer finns centraliserat under Kontaktuppgifter.

Affärsverkens och stödtjänsternas närmare kontaktuppgifter finns på respektive egna webbplatser.