Samkommunens och resultatområdens ledning

Samkommunen HUS
Koncernförvaltningen, PB 100, 00029 HUS
Stenbäcksgatan 9, 00290 Helsingfors
växel 09 4711
E-post: förnamn.efternamn@hus.fi
 
 
Samkommunen HUS ledning
Verkställande direktör Juha Tuominen, 09 471 71200
Verkställande direktörens sekreterare Kaarina Heikinheimo, 050 427 9861
 
Ledningen för sjukvård och tjänsteproduktion
Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, 09 471 78450
Kvalitetsöverläkare Sanna-Maria Kivivuori 050 427 9685
Ledande överläkare, utvecklandet av social- och hälsovårdsintegrationen
Grigori Joffe, 040 513 6500

Planeringschef Maarit Sillanpää, 040 846 7774

Ledningens sekreterare Jaana Niinivaara, 09 471 78460

Förvaltningsöverläkarens grupp
Temp. förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä, 040 149 5017
Patientsäkerhetschef Jaana Inkilä, 040 660 6730
Ledningens sekreterare Outi Satta, 050 428 7846

Enheten för primärvård
Överläkare Tapani Hämäläinen, 050 513 0273
Tf undervisningsöverläkare Annika Franzén
Undervisningsöverläkare Arja Helin-Salmivaara, 050 428 6859
Undervisningsöverläkare Merja Laine, 040 651 7748
Överläkare Helena Liira, 050 513 0448
Överläkare
Kaisu Pitkälä, 050 338 5546
Tf överläkare​ Kaisa Sotamaa, 050​ 636 0610
Överläkare Lena Thorn, 02941 27557
Utvecklingschef Katja Croell, 050 407 8838
Specialplanerare Maija Hartikainen, 050 427 1808
Tf utvecklingschef Katrimaija Luurila, 040 182 5533
Projektchef Marika Seppänen, 040 839 4366
Utvecklingschef Laura Suojanen, 050 428 7778
Byråsekreterare Sirpa Korpela, 09 471 72163, 050 373 3564
Utbildningssekreterare Mari Leppikangas, 040 651 2168
 
Upprätthållande av beredskap
Överläkare Eero Hirvensalo, 09 471 87900
Överläkare Tom Silfvast, 050 427 1719
Direktör för säkerhet och beredskap Aaro Toivonen, 09 471 73930
Projektplanerare Konsta Korkiamäki, 040 667 2529
 
Stora byggnadsprojekt 
Projektdirektör Raija Malmström, 09 471 72280, 050 428 6730
Utvecklingschef Riitta Vuorinen, 050 430 6408
Ledningens sekreterare Heidi Tuunainen, 040 626 7855

Kompetenscentrum inom det sociala området i huvudstadsregionen SOCCA
Tf. direktör Arto Rautajoki, 040 194 4627
Utvecklingschef Laura Yliruka, 040 336 1002
Informatör Riitta Ropo, 050 364 6431
Projektsekreterare Annikka Sinkkonen, 050 375 0591

HUS Apotek
Stenbäcksgatan 9, PB 440, 00029 HUS
Verkställande direktör Kerstin Carlsson 09 471 71313
Ledningens sekreterare Nina Nurkka, 09 471 74103
Byråsekreterare/informatör Meira Turunen, 09 471 74103


Ledningen för utvecklingsverksamhet
Utvecklingsdirektör Visa Honkanen, 050 427 5023
Ledningens assistent Tiina Herranen, 040 480 7290

Utvecklingsenhet
Utvecklingschef Eija Isolahti, 0400 759 192
Teknologichef Pekka Kahri, 040 648 7285
Utvecklingsöverläkare Tiina Laine, 040 184 8069
Projektchef Tarja Nordman, 040 732 3444
Projektchef Birgit Paajanen, 050 428 7917
Utvecklingschef Satu Pesola, 040 641 3066
Utvecklingschef Piia Pesonen, 050 427 9843
Projektchef Katariina Rouvinen, 050 4279843
Planerare Heli Sarpila, 050 427 9123
Innovationdirektör Miikka Korja, 050 427 0267
 
Lean utveckling
Projektledare Tommi Jokiniemi, 050 428 7670
Utvecklingschef Ritva Jokela, 050 427 1857
Projektchef Henna Korte, 050 365 9350
Utvecklingschef Noora Mallat, 050 381 7969
Projektchef Heidi Rautio, 040 487 4007
Utvecklingschef Jyrki Perttunen, 050 427 9778

HUS IT-förvaltning
Paciusgatan 25, Helsingfors, PB 760, 00029 HUS
Verkställande direktör Pertti Mäkelä, 050 428 0428
Ledningens assistent Inga-Nina Luttinen, 040 570 9463
Kundtjänstdirektör Pekka Lampinen, 040 707 0034
IT-utvecklingsdirektör Mikko Rotonen, 0500 474 944
ICT-Produktionsdirektör Risto Laakkonen, 040 584 2373
Förvaltningschef Jaana Lehtimäki, 040 837 096
Personalchef Jaana Salmi, 050 506 6883
Kvalitetschef Maisa Lukander, 040 865 9441
Ekonomichef Minna Maaranto, 0400 955 618
Projektchef för kommunikation Päivi Lehto-Trapnowski, 040 182 2020 (Hälsobyn)
Informatör Minna Ojala, 040 682 0175 (HUS-Apotti)
Informatör Birgitta Ahlskog, 050 427 9225
Utvecklingschef för kommunikation Elisa Tikka, 040 595 3355

Ledningen för forsknings- och undervisningsverksamhet
Forskningsdirektör Anne Pitkäranta, 040 643 0511
Överläkare Ari Lindqvist, 09 471 71800
Utvecklingschef Riitta Meretoja, 09 471 73902
Utvecklingschef Terttu Kovanen, 09 471 74551
Forsknings- och innovationschef (EU-samarbete) Suzan Ikävalko, 050 583 4292
Ledningens assistent Lauri Ihari, 09 471 71209
Informatör Varja Siirtola, 040 573 5522


Forskningsetiska kommittéerna
Överläkare Ari Lindqvist, 09 471 71800
Planerare Hanna Selesniemi, 040 574 1845​
Kommittésekreterare Carita Lehto, 050 427 9995
Kommittésekreterare Pirjo H Mikkola, 050 428 6400
Kommittésekreterare Anna Pallari, 050 428 6400
Kommittésekreterare Piia Paavilainen, 050 427 9493
Kommittésekreterare Tuija Sipiläinen, 050 427 9680
Kommittésekreterare Laura Pitkäranta, 050 428 7386

Förvaltning och juridik
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, 09 471 71204
Förvaltningschef Jaana Vento, 09 471 71205
Förvaltningsjurist Aarre Tähti, 09 471 71224
Förvaltningsjurist Tuula Gottleben-Davari, 09 471 71780
Förvaltningsjurist Toni Ahvas, 040 663 2717
Förvaltningsjurist Karin von Konow, 09 471 75411, 040 544 1541
Förvaltningsjurist Vesa Mutalahti, 050 427 2379
Förvaltningsjurist Kirsi Talonen, 040 185 3298
Förvaltningsjurist Teemu Tyrkkö, 040 821 8335
Förvaltningsjurist Rasmus Ingman, 040 725 6000
Förvaltningsjurist Anu Pajala, 040 167 8655
Riskhanteringschef Kati Ekholm, 09 471 71233, 050 514 8366
Internrevisor Leena Sarnes, 050 428 7086​
Planerare Mia Jourio, 09 471 73429, 0400 443 433
Utvecklingschef Petri Hämäläinen, 09 471 73936, 050 427 0549
Chef för arkivväsendet Sofia Nylund, 040 359 0493
Utvecklingschef Pia Stoltzenberg, 040 723 0594
Ledningens sekreterare Soili Juden, 09 471 72005 

Ledningen för vårdarbete
Förvaltningsöverskötare Kaarina Torppa, 09 471 72011
Utvecklingschef Kristiina Junttila, 09 471 73901
Utvecklingschef Marita Ritmala-Castrén, 09 471 73960
Projektledare Heli Bäckmand, 050 466 5152
Ledningens sekreterare Marianne Pajunpää, 09 471 72009

Personalledningen
Personaldirektör Outi Sonkeri, 09 471 71202
Anställningsdirektör Anne-Maria Mäkinen, 09 471 71220
Jurist för anställningsärenden Maija Ainamo, 040 940 1241
Personalplanerare Aija Hiltunen, 050 428 6975
Personalassistent Päivi Rouvinen, 09 471 72176
Personalutvecklingschef Salla Koivunen, 050 427 9247
Personalresurschef Emilia Ljunglin, 050 428 7906
Arbetshälsochef Cenita Blomqvist, 09 471 73421
Arbetshälsokonsult Taina Liukkonen, 050 427 9058
Ledningens assistent Kirsi-Marja Blomstedt, 09 471 71227

HUS-Företagshälsovård
Ledande företagshälsoläkare Leena Forss-Latvala, 09 471 80811
Ledande företagshälsovårdare Anne Virolainen, 09 471 80812
Planerare Outi Molander-Mäkelä, 09 471 80813
Ledningens sekreterare Milla Arakivi, 050 428 7267

Ekonomiledningen
Ekonomidirektör, tf. Jari Finnilä, 040 522 9333
Direktör för fastighetsutveckling Hannu Lähteenmäki, 040 584 9067
Investeringsdirektör Anne Priha, 040 760 8833
Finansieringschef Aija Salomaa, 040 837 6637
Redovisningschef Taru Lehtonen, 050 428 7245
Kundrelationschef, kommunsektorn Satu Kouhia, 040 649 5446

Planeringschef Merja Mäkitalo, 050 340 9394
Koncernekonomichef Tarja Kortesalmi, 040 595 4522
Chef för ekonomiledningen, sjukvårdens enheter Juho Mattila, 050 427 4698
Chef för ekonomiledningen, stödfunktionernas enheter
Anssi Heikkilä, 050 373 5124
Ekonomichef Jari Kokkonen, 040 575 6299
Ledningens assistent Paula Ruoho 050 428 7500

Intern revision
Revisionsdirektör Tarja Tirri, 050 520 3684, 09 471 72001
Revisionschef Riikka Koivunen, 040 731 2444, 09 471 73428
Revisionsassistent Pirjo Miilunpohja, 09 471 73955
Samkommunens kommunikation
HUS betjänar medierna mån-tors kl. 9-15.30 och fre kl. 9-15
(på sommaren kl. 9-15) på numret 050 427 2875.
Kommunikationsdirektör Paula Isopahkala, 040 667 0992
Kommunikationschef Niina Kauppinen, 050 427 2040
Kommunikationschef Paavo Holi, 050 427 9517
Tf. producent Suvi Huttunen, 050 409 1529
Tf. webbredaktör Milja Helin, 0400 345 851
Informatör Maria Svenström, 050 462 0236
Kommunikationssekreterare Anu Rantanen, 09 471 72007

Extern revision
Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, 040 416 4012
Utvärderingschef Kati Koskinen, 040 587 4688
Specialplanerare Jenni Hämäläinen, 040 5477570
Planerare Jenni Helminen, 040 5477442
 
 
SJUKVÅRDSOMRÅDEN
 
HUCS sjukvårdsområde
Stenbäcksgatan 9, PB 440, 00029 HUS
Sjukvårdsområdets direktör, Atte Meretoja, 050 466 6679
Förvaltningsöverläkare Piia Aarnisalo, 050 427 0447
Ledningens sekreterare Minna Pirhonen, 09 471 74680, 050 427 1616
Ledningens sekreterare Saara Ropponen, 040 357 7078

Lojo sjukvårdsområde
Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo
Sjukvårdsområdets direktör Ville Pursiainen, 019 380 1261
Ledningens sekreterare/informatör Tuija Miettinen, 019 380 1262
 
Hyvinge sjukvårdsområde
Hyvinge sjukhus, Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge
Sjukvårdsområdets direktör, chefsläkare Raija Kontio, 019 4587 2410
Ledningens sekreterare Pauliina Hämäläinen, 019 458 72415
Informatör Anne Ikäläinen, 019 458 72620
 
Borgå sjukvårdsområde
Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1, PB 500, 06151 Borgå
Sjukvårdsområdets direktör Leena Koponen, 019 548 2254
Ledningens sekreterare/informatör Marjaana Kaskamaa, 019 548 2309
 
Västra Nylands sjukvårdsområde
Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, PB 1020, 10601 Ekenäs
Temp. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll, 019 224 3601
Ledningens sekreterare/informatör Monica Sarin 019 224 2401
 
 

RESULTATENHETER

 
Akut
Mejlans tornsjukhus, PB 340, 00029 HUS
Verksamhetschef Maaret Castrén, 09 4711
Ledningens sekreterare Anitta Iline, 050 427 1002
Informatör Laura Arho, 040 653 5537
 
Cancercentrum
Kliniken för cancersjukdomar, PB 180, 00029 HUS
Verksamhetschef Johanna Mattson, 050 427 9165
Ledningens sekreterare Mia Viljanen, 09 471 73208
Informatör Hanna Raijas-Turva, 050 428 4158
 
Gastrocentrum
Servicecentralen, PB 440, 00029 HUS
Verksamhetschef Esko Kemppainen, 09 471 72427
Ledningens sekreterare Jonna Mattila, 09 471 72315
Informatör Lotta Laine, 040 7070 595
 
Hjärt- och lungcentrum
Mejlans tornsjukhus, PB 340, 00029 HUS
Verksamhetschef Antti Vento, 09 471 72200
Ledningens sekreterare Anna-Maija Rosnell, 09 471 72203
Informatör Hanna Raijas-Turva, 050 428 4158
 
Huvud- och halscentrum
Ögon-öronsjukhuset, PB 220, 00029 HUS
Verksamhetschef Erna Kentala, 050 427 2562
Ledningens sekreterare Ira Kiviniemi, 050 427 2992
Byråsekreterare / informatör, Minca Salonen, 050 427 0220
 
Inflammationscentrum
Hud- och allergisjukhuset, Mejlansvägen 2, PB 150, 00029 HUS
Verksamhetschef Antti Lauerma, 09 471 86304
Ledningens sekreterare Karoliina Kotkas, 09 471 86320
Tf. informatör Timo Korpela, 050 427 2546
 
Internmedicin och rehabilitering
Mejlans tornsjukhus, PB 340, 00029 HUS
Verksamhetschef Jukka Louhija, 09 471 73909
Ledningens sekreterare Elina Kari, 09 471 72221
Informatör Johanna Laitinen, 040 6255 746
 
Kvinnosjukdomar och förlossningar
Kvinnokliniken, PB 140, 00029 HUS
Verksamhetschef Seppo Heinonen, 09 471 72800
Ledningens sekreterare Kirsi Pietiläinen, 09 471 72936
Informatör Johanna Laitinen, 040 6255 746
 
Muskuloskeletal och plastikkirurgi
Tölö sjukhus, PB 266, 00029 HUS
Stf. verksamhetschef Jarkko Pajarinen, 050 427 1930
Ledningens sekreterare Merja Nevalainen, 09 471 87225
Informatör Lotta Laine, 040 7070 595
 
Neurocentrum
Mejlans tornsjukhus, PB 340, 00029 HUS
Verksamhetschef Atte Meretoja, 050 466 6679
Ledningens sekreterare Mia Nikku, 040 631 3768
Tf. informatör Timo Korpela, 050 427 2546
 
Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling
Mejlans tornsjukhus, PB 340, 00029 HUS
Verksamhetschef Olli Kirvelä, 09 471 87453
Ledningens sekreterare Teija Grönblad, 09 471 87235
Informatör Laura Arho, 040 653 5537
 
Psykiatri
Psykiatricentrum, PB 590, 00029 HUS
Verksamhetschef Matti Holi, 09 471 63700
Ledningens sekreterare Päivi Kupias, 09 471 63701
Informatör Jukka Peltola, 050 363 9380
 
Sjukvård för barn och unga
Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9, PB 280, 00029 HUS
Verksamhetschef Jari Petäjä, 09 471 72700
Ledningens sekreterare Marja Tolonen, 09 471 72700
Informatör Jonna Suometsä, 050 464 8658
 
 

STÖDTJÄNSTER

 
HUS Diagnostikcentrum
Direktör för diagnostik Lasse Lehtonen, 050 427 2468
Ledningens sekreterare Jaana Mäkelä-Torrisi, 09 471 80051, 050 427 1610​
 
HUS Bilddiagnostik
Topeliusgatan 32, PB 720, 00029 HUS
Verksamhetschef Anne Mykkänen, 050 428 7066
Ledande överläkare Pekka Tervahartiala, 050 427 1320
Ekonomidirektör Anne Karikumpu, 040 525 0746
Ledningens sekreterare Heidi Taimi, 09 471 80041
 
HUSLAB
Topeliusgatan 32, PB 720, 00029 HUS
Verksamhetschef Kaisa Salmenkivi, 09 471 80050
Ledningens sekreterare Jaana Mäkelä-Torrisi, 09 471 80051, 050 427 1610
Informatör Maria van der Meer, 050 427 0723
 
HUS Logistik
Nyhetsvägen 5, Vanda, PB 441, 00029 HUS
Verkställande direktör Jyrki Putkonen, 040 515 0056
Ledningens assistent Jaana Mellanen, 040 631 1125
Inköpschef Timo Martelius, 050 410 2014
Ekonomichef Jaakko Haapamäki, 09 471 75613
Informatör Tiina Henttonen, 040 482 1665
 
 
HUS Lokalcentralen
Paciusgatan 21, Helsingfors, PB 303, 00029 HUS
Direktör Vesa Vainiotalo, 040 588 6793
Ledningen sekreterare Minna Eronen, 09 471 71219
Informatör Mirkka Kujala, 050 595 3290
 
HUS Asvia
Paciusgatan 25, Helsingfors, PB 760, 00029 HNS
Direktör Tuula Lasander, 0400 749 033
Ledningens assistent Ritva Tanninen, 040 570 8993
Informatör Heli Waldén-Muola, 050 427 1313
 
 

AKTIEBOLAGAR

 
HNS-Fastigheter Ab
Paciusgatan 21, PB 301, 00029 HUS
Verkställande direktör Mikko Salla, 09 471 75416
Förvaltningsdirektör Sami Jarke, 09 471 75417
 
HYKSin kliiniset palvelut Oy
Biomedicum Helsinki 2 A, 6. krs, Stockholmsgatan 8, 00290 Helsingfors
Verkställande direktör Markus Orava, 050 573 1300, markus.orava@hyksinoy.fi
 
Uudenmaan Sairaalapesula Oy
Isonkiventie 8, 02450 Kervo
Verkställande direktör Juha Kosonen, 09 2746 7515