Registraturer och arkiv

HUS Centralregistratur

Registraturen öppnar och registrerar den administrativa posten som är adresserad till sjukvårdsdistriktet. 
 
Officiell e-post (administrativa ärenden) keskuskirjaamo@hus.fi

PB 200, 00029 HUS 
Maruddsvägen 74, Iiris-keskus, Helsingfors

fax 09 471 75500

Tjänsten håller öppet vardagar kl. 9–15.
 
Frågor om patienter och sjukvårdsrelaterade ärenden besvaras av den vårdande enheten. Förfrågningar som innehåller personuppgifter besvaras inte per e-post.
  
Sjukvårdsområdenas registraturer öppnar och registrerar den administrativa posten som är adresserad till respektive sjukvårdsområde.

 

Hyvinge sjukhus och Borgå sjukhus, registraturen
Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinge
019 45871 (växel) eller 050 568 5518
fax 019 458 72357
 
Lojo sjukhus, registraturen
Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo
040 847 6733
fax 019 388 468
 
Raseborgs sjukhus, registraturen
PB 1020, 10601 Ekenäs
019 224 2401
fax 019 224 2299
 
 
Mer info om beställning av patienthandlingar finns på sidan Egna patientuppgifter.
 
 

Arkiv

 
Barn- och ungdomsjukhusen, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
HUCS Psykiatricenter, arkiv, PB 784, 00029 HUS, fax 09 471 63812
 
Hud- och allergisjukhuset, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Jorvs sjukhus, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Kirurgiska sjukhuset, arkiv, PB 421, 00029 HUS, fax 09 471 88250
 
Kliniken för cancersjukdomar, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus, arkiv, PB 784, 00029 HUS, fax 09 471 65518
 
Mejlans triangelsjukshus, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Pejas sjukhus, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Tölö sjukhus, arkiv, PB 421, 00029 HUS, fax 09 471 87540
 
Ögon-öronsjukhuset, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Borgå sjukhus, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax  09 471 86465
 
Ekåsens sjukhus, arkiv, Raseborgsvägen 37, 10600 Ekenäs, fax  019 246 2319
 
Fagernäs sjukhus, arkiv, PB 784, 00029 HUS, fax 09 471 63812
 
Hyvinge sjukhus, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 471 86465
 
Kellokoski sjukhus, arkiv, 04500 Mariefors
 
Lojo sjukhus, arkiv, PB 435, 00029 HUS, fax 09 47186465
 
Raseborgs Mentalvårdscenter, arkiv, PB 784, 00029 HUS, fax 09 47163812