Fakturering

Säljfakturering

Mer information per e-post myyntilaskutus@hus.fi.
 
 
Mer information per e-post ostolaskut@hus.fi.
 
 

Patientfakturering

Frågor som gäller HUS-sjukhusens patientfakturering besvaras på telefonnumret
 
Tjänsten håller öppet vardagar kl. 9–15. Tjänsten är stängd på veckoslut och helger.