Helsingfors Biobank

​En biobank samlar in och förvarar biologiska prover och hälsouppgifter om provgivarna för medicinsk forskning. Den skiljer sig från traditionella forskningsprovsamlingar genom att man i en biobank inte enbart samlar in prover för en viss undersökning, utan också för olika framtida forskningsbehov.

Webbsidorna för Helsingfors Biobank finns nu på Hälsobyns webbplats: https://www.terveyskyla.fi/helsinginbiopankki/sv