Styrelsen

Samkommunen HNS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige och som fullmäktige utser för sin mandatperiod. Två av styrelsens ledamöter utnämns av Helsingfors universitet.

Styrelsen fokuserar i synnerhet på att genomföra sjukvårdsdistriktets strategiska mål och att upprätthålla den ekonomiska balansen.

Styrelsen 2017-

Ordförande: Ulla-Marja Urho, Helsingfors
Viceordförande: Jari Oksanen, Borgå
​​

vasen
 

 Ersättare 2017-

 
Sirpa Asko-Seljavaara (Saml.), Helsingfors​
Juha Levo (Saml.), Helsingfors
Sebastian Johansson (Saml.), Esbo
Seija Gustafsson (Saml.), Raseborg
Sakari Rokkanen (Saml.), Vanda
Ossi Vähäsarja (Gröna), Träskända
​Terhi Aalto (Gröna), Helsingfors
​Tuomas Tuure (Gröna), Helsingfors
​Reijo Vuorento (SDP), Helsingfors
​Vesa Mauriala (SDP), Hyvinge
​Leena Luhtanen (SDP), Esbo
Veronica Rehn-Kivi (SFP), Grankulla
​Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf.), Lojo
​Mikko Pöri (VF), Helsingfors
​Pentti Kinosmaa (C), Borgå
​Esa Hämäläinen, Helsingfors universitet
​Kirsi Rauhala, Helsingfors universitet

 

 Styrelsens möten

 

Planerade möten:

 • 14.1.2019
 • 04.2.2019
 • 11.3.2019
 • 25.3.2019
 • 15.4.2019
 • 27.5.2019
 • 17.6.2019
 • 26.8.2019
 • 16.9.2019
 • 07.10.2019
 • 04.11.2019
 • 25.11.2019
 • 16.12.2019
 

 Länkar