Styrelsen

Samkommunen HNS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige och som fullmäktige utser för sin mandatperiod. Två av styrelsens ledamöter utnämns av Helsingfors universitet.

Styrelsen fokuserar i synnerhet på att genomföra sjukvårdsdistriktets strategiska mål och att upprätthålla den ekonomiska balansen.

Styrelsen 2017-

Ordförande: Ulla-Marja Urho, Helsingfors
Viceordförande: Jari Oksanen, Borgå
​​

vasen
 

 Ersättare 2017-

 

Sirpa Asko-Seljavaara (Saml.), Helsingfors​

Juha Levo (Saml.), Helsingfors

Sebastian Johansson (Saml.), Esbo

Seija Gustafsson (Saml.), Raseborg

Sakari Rokkanen (Saml.), Vanda

Ossi Vähäsarja (Gröna), Träskända

​Terhi Aalto (Gröna), Helsingfors

​Lauri Lukka (Gröna), Helsingfors

​Reijo Vuorento (SDP), Helsingfors

​Vesa Mauriala (SDP), Hyvinge

​Leena Luhtanen (SDP), Esbo

Veronica Rehn-Kivi (SFP), Grankulla

Ceta Lehtniemi (Sannf.), Lojo

​Saku Etholén (VF), Helsingfors

​Pentti Kinosmaa (C), Borgå

​Esa Hämäläinen, Helsingfors universitet

​Kirsi Rauhala, Helsingfors universitet


 

 Styrelsens möten

 

Planerade möten:

 • 13.1.2020 
 • 10.2.2020
 • 2.3.2020 
 • 23.3.2020 
 • 6.4.2020
 • 20.4.2020
 • 18.5.2020
 • 8.6.2020 
 • 17.8.2020
 • 14.9.2020
 • 5.10.2020
 • 26.10.2020 
 • 16.11.2020 
 • 30.11.2020 
 • 14.12.2020
 

 

 Länkar