Sjukvårdsområdenas nämnder

HUS sjukvård har organiserats i fem sjukvårdsområden, som alla har varsin nämnd.

Nämnden för respektive sjukvårdsområde ska under ledning av styrelsen leda verksamheten i sjukvårdsområdet och bereda ärenden som rör sjukvårdsområdet och som ska behandlas av styrelsen och fullmäktige samt se till att besluten verkställs. Dessutom ska nämnden svara för samarbetet med primärvården i de berörda kommunerna.

Nämnden har dessutom i uppgift att lägga fram förslag på hur verksamheten i området kan utvecklas. Nämnden behandlar även uppföljningsrapporterna om områdets verksamhet och ekonomi samt beslutar om de åtgärder som rapporterna föranleder.

Medlemmar av sjukvårdsområdenas nämnder 2017-

Nämnden for Borgå sjukvårdsområde
Nämnden för HUCS sjukvårdsområde
Nämnden för Hyvinge sjukvårdsområde
Nämnden för Lojo sjukvårdsområde
Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde