Revisionsnämnden

Revisionsnämndens lagstadgade uppgift är att bedöma om målen som fullmäktige har satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Vidare ska revisionsnämnden ordna granskningen av HNS-koncernens ekonomi och förvaltning (inkl. revisionen) och övervaka förtroendevaldas och tjänsteinnehavares redogörelser för bindningar.
 
Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till fullmäktige som innehåller resultaten från föregående års utvärdering och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas. Nämnden bedömer hur de bindande ekonomiska målen och de strategiska nyckelmålen har uppfyllts, men även andra viktiga områden.

Utvärderingsberättelsen 2018 har publicerats i materialbanken.

 
 
Revisionsnämndens möten 2019

21.2., 28.3., 25.4., 23.5., 17.6., 22.8., 17.10., 14.11., 12.12.  ​

Mer information

Revisionsnämndens sammansättning 2017-
 
Ledamöter​ Ersättare​
Tiina Larsson (Saml)​, ordförande, Helsingfors ​Seija Muurinen (Saml), Helsingfors
Heikki Kurkela (Saml), Grankulla ​Paula Viljakainen (Saml), Esbo
Jüri Linros (Saml), Kervo Juhani Vuorisalo (Saml), Nurmijärvi
Hannu Tuominen (Gröna), Helsingfors ​Minna Hakapää (Gröna), Kyrkslätt
Minttu Räty (Gröna), Vanda Marko Kivelä (Gröna), Esbo
Maija Anttila (SDP), Helsingfors Kari Välimäki (SDP), Vanda
Tapani Eskola (SDP), Borgå ​Tuula Lind (SDP), Kervo

_MS_7704.jpg
Bakre raden: Maija Anttila, Tapani Eskola, Hannu Tuominen, Jüri Linros
Främre raden: Minttu Räty, Tiina Larsson, Heikki Kurkela
 


23.8.2019