Revisionsnämnden

Revisionsnämndens lagstadgade uppgift är att bedöma om målen som fullmäktige har satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Vidare ska revisionsnämnden ordna granskningen av HNS-koncernens ekonomi och förvaltning (inkl. revisionen) och övervaka förtroendevaldas och tjänsteinnehavares redogörelser för bindningar.
 
Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till fullmäktige som innehåller resultaten från föregående års utvärdering och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas. Nämnden bedömer hur de bindande ekonomiska målen och de strategiska nyckelmålen har uppfyllts, men även andra viktiga områden.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelserna har publicerats på nya webbplats www.arviointikertomushus.fi/sv. På webbplatsen publiceras sammanfattningar av utvärderingsberättelsen för 2019 och utvärderingsberättelserna 2009-2019 i PDF-format.

 
Revisionsnämndens möten 2020
 
 • 23.1.
 • 13.2.
 • 12.3.
 • 2.4.
 • 7.5.
 • 25.5.
 • 4.6.
 • 20.8.
 • 24.9.
 • 29.10.
 • 26.11.
 • 10.12.

 
Mer information


Revisionsnämndens sammansättning
 
Ledamöter​ Ersättare​
Seija Muurinen (Saml)​, ordförande (från12.12.2019), Helsingfors ​Terhi Koulumies (Saml), Helsingfors
Heikki Kurkela (Saml), Grankulla ​Paula Viljakainen (Saml), Esbo
Jüri Linros (Saml), Kervo Juhani Vuorisalo (Saml), Nurmijärvi
Hannu Tuominen (Gröna), Helsingfors ​Minna Hakapää (Gröna), Kyrkslätt
Minttu Räty (Gröna), Vanda Marko Kivelä (Gröna), Esbo
Maija Anttila (SDP), Helsingfors Kari Välimäki (SDP), Vanda
Tapani Eskola (SDP), Borgå ​Tuula Lind (SDP), Kervo

 3.6.2020