Nämnden för den psykiatriska sjukvården

Fullmäktige tillsätter för sin mandatperiod en nämnd för den psykiatriska sjukvården. Dess uppgift är att bistå styrelsen i utvecklingen och samordningen av den psykiatriska sjukvården.

Medlemmar

Ledamöter
Ersättare
Kaisa Alaviiri (Saml.), ordf., Esbo
Pekka Riihimäki (Saml.), Esbo
Sami Styrman (Saml.), Träskända
Riitta Puupponen (Saml.), Hyvinge
Aira Suvio-Samulin (Saml.), Helsingfors
Sebastian Frankenhauser (Saml.), Helsingfors
Eero Untamala (Gröna), viceordf., Vanda
Nora Ekholm (Gröna), Hyvinge
Tuula Mohamud (Gröna), Helsingfors
Timo Kosonen (Gröna), Kervo
Hanna Varis (SDP), Helsingfors
Matti Sadeniemi (SDP), Helsingfors
Ville Hoikkala (SDP), Kevo
Tiina Aalto (SDP), Träskända
Pia Furu (SFP), Kyrkslätt
Benny Engård (SFP), Lappträsk
​Reetta Vanhanen (Gröna), Helsingfors ​Anna Vuorjoki (VF), Helsingfors
Kirsi Suominen (Helsingfors universitet)
Jouko Lönnqvist (Helsingfors universitet)

 


Nämndens mötestidtabell våren 2020:​
22.1.2020 kl 17-19 
11.3.2020 kl 17-19 
27.5.2020 kl 17-19