Nämnden för den språkliga minoriteten

Fullmäktige tillsätter för sin mandatperiod en nämnd för den språkliga minoriteten. Nämnden ska se till att sjukvårdsdistriktets patienter får specialiserad sjukvård på sitt eget modersmål, på finska eller svenska.
 
Förutom nämnden för den språkliga minoriteten har Hucs, Borgå, Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden egna lokala arbetsgrupper för den språkliga minoriteten; dessa lyder under nämnden.
 

Nämndens medlemmar 2019

Ordförande: Jan-Erik Eklöf, Vanda
Viceordförande: Tom Häggblom, Vanda
 
Ledamöter ​Ersättare
Jan-Erik Eklöf (SFP), Vanda
Eja Björkqvist (SFP), Kyrkslätt
Annika Korolainen (Saml.), Kyrkslätt
Roger Weintraub (Saml.), Lojo
Veera Hellman (Saml.), Helsingfors
Raine Luomanen (Saml.), Helsingfors
Tom Häggblom (Gröna), Vanda
Max Mannola (Gröna), Vanda
Bicca Olin (Gröna), Helsingfors
Pirjo Työrinoja (Gröna), Helsingfors
Thomas Micklin (SDP), Helsingfors
Hildur Boldt (SDP), Helsingfors
Viveca Lahti (SDP), Kyrkslätt
Kjell Grönqvist (SDP), Sibbo
Bodil Lund (SFP), Borgå
Dan Johansson (SFP), Raseborg
Tom Petterson, Helsingfors universitet​ Lena Sjöberg, Helsingfors universitet
 
 

Nämndens mötestidtabell:

 
10.1.2019 kl. 15.45
28.2.2019 kl. 15.45​​
2.4.2019 kl. 15.30
13.5.2019 kl. 16.00
29.8.2019 kl. 15.45
3.10.2019 kl. 15.45
21.11.2019 kl. 15.45