Fullmäktige

Den högsta beslutande makten i sjukvårdsdistriktet innehas av fullmäktige. Dess 55 ledamöter utses av de 24 medlemskommunerna och Helsingfors universitet. Medlemmarna utses för samma mandatperiod som gäller för kommunalvalet.

Fullmäktige har årligen två stadgeenliga möten. De viktigaste ärendena under höstmötet är godkännandet av budgeten och verksamhetsplanen och under vårmötet godkännandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vid behov kan fullmäktige sammanträda oftare.

Fullmäktigeledamöter 2017-

 

 Ordförandena

 
 
Minerva Krohn
 Minerva Krohn, ordf.
(Gröna) Helsingfors
050 588 4244​
minerva.krohn(a)gmail.com
 
Maija Anttila, 1. vice ordf.
(SDP) Helsingfors
0400 709 170
maija.anttila(a) kolumbus.fi
Ari Oksanen, 2. vice ordf.
(saml.) Sibbo
040 504 2608
ari.oksanen(a)sipoo.fi
 
 

 Ledamöter och ersättare

 
Kommun ​ Ledamöt​ Ersättare​
Askola​
Aini Kares-Salonen
Heidi Hovisilta
Anna-Mari Eloranta
Seija Öhman
Esbo​ ​Paula Viljakainen
Marko Kivelä
Merja Vuori
Kari T. Nukala
Reeta Heino
Gustav Båsk
Hangö​ ​Sture Söderholm
Katrin Järvinen
​Barbro Wikberg
Jouko Kavander
Helsingfors​ Seija Muurinen
Terhi Koulumies
Minerva Krohn
Hannu Tuominen
Maija Anttila
​Matti Hiltunen
Mukhtar Abib
Hannu Timonen
Zahra Osman-Sovala
Pentti Arajärvi
Hyvinge​ ​Tuija Linna-Pirinen
Antti Rantalainen
​Tuula Latosuo
Jaakko Rainio
Ingå​ ​Marie Bergman-Auvinen
Barbro Viljanen
Tarja Lungqvist
Petri Nyberg
Träskenda​ Asko Viitala
Seppo Rantanen​
​Marketta Pohjanheimo
Auvo Autio
Högfors​ Raino Velin
Heli Ahjoniemi
Timo Palenius
Päivi Hellgren
Grankulla​
Anna Lena Karlsson-Finne
Heikki Kurkela
​Patrik Limnell
Binga Tupamäki
Kervo​ Tuula Lind
Jüri Linros
Marjo Liete
Mika Mäkelä
Kyrkslätt​ Minna Hakapää
Ulf Kjerin
​Thorolf Sjölund
Merja Reijonen
Lappträsk​ Benny Engård
Ulla Onnila
Rea Svennas
Arto Kujala
Lojo​ Maaret Laine
Matti Pajuoja
​Annmarie Kuurto
Pirjo Savolainen
Lovisa​ Otto Andersson
Arja Isotalo
​​Patrik Stenvall
Anja Järvinen
Mäntsälä​ Tommi Luhtaniemi
Eija Lepistö
​Tapio Havula
Sari Martniku
Nurmijärvi​ Riikka Raekannas
Juhani Vuorisalo
Juha Hyvämäki
Riina Mattila
Borgnäs​ Juha Virkki
Päivi Liu
​Päivi Laitinen
Erja Palviainen
Borgå​ Sebastian Ekblom
Tapani Eskola
​Pehr Sveholm
Marianne Korpi
Raseborg​ Ann-Katrin Bender
Petra Baarman
​Andreas Hindrén
Sami Letti
Sibbo​ Micaela Röman
Ari Oksanen
​Hans-Eric Christiansson
Marja Manninen-Ollberg
Sjundeå​ Merja Laaksonen
Marko Linnala
Virpi Lohrum
Sirpa Kaisla
Tusby​ Arto Lindberg
Tarja Hartman
Annina Nuutinen
Pekka Ruotsalainen
Vanda​ Maarit Raja-Aho
Kari Välimäki
Minttu Räty
​Piia Kurki
Mari Hynninen
Henna Pentikäinen
Vichtis​ Matti Waara
Tiina Noro
​Niina Jokinen
Silja Silvasti
Helsingfors universitet​ Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen
​Ossi Rahkonen
Ilkka Ojanperä
 

 Fullmäktiges möten

 

11.6.2020 kl 9.00

Fullmäktiges möte, live-stream

17.12.2020 kl 9.00

 

 Länkar

 
 

 Fullmäktige-grupperna i HUS fullmäktige

 

Samlingspartiets fullmäktigegrupp,

ordförande
Ari Oksanen
övriga medlemmarna
Jüri Linros,
Tiina Noro,
Marko Linnala,
Tarja Hartman,
Maarit Raja-Aho,
Terhi Koulumies,
Tommi Luhtaniemi,
Paula Viljakainen,
Barbro Viljanen,
Seija Muurinen,
Juhani Vuorisalo,
Heikki Kurkela

De Grönas fullmäktigegrupp,

ordförande
Minna Hakapää
övriga medlemmarna
Marko Kivelä,
Minttu Räty,
Hannu Tuominen,
Minerva Krohn
 

Socialdemokraterna,

ordförande
Maija Anttila
övriga medlemmarna
Raija Latva-Karjanmaa,
Petra Baarman,
Katrin Järvinen,
Maaret Laine,
Tuula Lind,
Matti Waara,
Tuija Linna-Pirinen,
Tapani Eskola,
Arja Isotalo,
Päivi Liu,
Eija Lepistö,
Arto Lindberg,
Kari Välimäki,
Pentti Arajärvi och
Merja Vuori
 

Centerns grupp,

ordförande
Raino Velin
övriga medlemmarna
Ulla Onnila,
Riikka Raekannas,
Juha Virkki,
Heidi Hovisilta
 

Svenska Folkpartiet,

ordförande
Marie Bergman-Auvinen
övriga medlemmarna
Merja Laaksonen,
Ulf Kjerin,
Otto Andersson,
Micaela Röman,
Sture Söderholm,
Sebastian Ekblom,
Anna Lena Karlsson-Finne,
Benny Engård,
Ann-Katrin Bender