Dotterbolag

HNS-Fastigheter Ab 

 
HNS-Fastigheter Ab är ett icke-vinstbringande dotterbolag till samkommunen. I egenskap av HUS inköpsenhet och på grundval av avtal svarar bolaget för byggandet, underhåll av byggnader samt för produktion av säkerhets- och lokalitetstjänster.
 

HYKSin Oy


HYKSin kliiniset palvelut Oy - kortare HYKSin, erbjuder såväl finländska som utländska patienter HUS högspecialiserade vård i privat regi.
 
HYKSins läkare och övriga personal representerar HUS bästa kompetens. Tjänsterna produceras genom att utnyttja HUS lediga lokaler och utrustning, dvs. i regel under kvällar och veckoslut.
 
Vi är specialiserade på en sådan sjukvård som förutsätter specialsakkunskap och specialiserad servicenivå och som inte finns i högre grad allmänt tillgängliga i privat regi i Finland och inte heller internationellt.
 
Vi är specialiserade på en sådan sjukvård som förutsätter specialsakkunskap och specialiserad servicenivå och som inte finns i högre grad allmänt tillgängliga i privat regi i Finland och inte heller internationellt. 

HYKSin  är specialiserad på sådan sjukvård som förutsätter specialsakkunskap och specialiserad servicenivå och som inte finns i högre grad allmänt tillgänglig i privat regi i Finland och inte heller internationellt.
 
Målet är att erbjuda Europas bästa sjukvård privat.
 
HYKSin erbjuder ett brett utbud av tjänster inom flera olika specialiteter.
 
Länk till HYKSin Oys webbplats (sajten på finska och engelska)
 

Uudenmaan Sairaalapesula Oy 


Samkommunen HNS dotterbolag Uudenmaan Sairaalapesula Oy (sajten på finska) har specialiserat sig på uthyrning och underhåll av sjukhustextilier. Exempel på produktgrupper är linne, patientkläder, personalkläder och operationstextilier.
 
Produktionslokalerna finns i Kervo. Tvätteriet svarar för textilförsörjningen vid HUS sjukhus och Helsingfors stads enheter, men betjänar även andra kunder som förutsätter en hög hygiennivå.
 
Samkommunen HNS äger även bostadsaktiebolagen Kiinteistö Oy Jorvi, Kiinteistö Oy Asolanrinne 1 och VN Fastigheter. Till samkommunen hör också intressesamfund, av vilka ett är Oy Apotti Ab.