Organ

På den  här sidan finns en sammanställning av HUS organ. Förteckningen leder till en sida med information om organets uppgifter, sammansättning, sammanträdespraxis och sammanträdestiderna.

Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för den språkliga minoriteten
Nämnden för den psykiatriska sjukvården
Sjukvårdsområdenas nämnder
Museiutskott