HUS museiutskott

Museiutskottet bildades i maj 2018 för att vårda HUS museala samlingar och kulturarv. HUS har samlingar med anknytning till hälsovårdsbranschen i flera olika enheter och sjukhus, och dessa har inte utförligt kartlagts. Samlingarna har fram tills nu samlats in och skötts av frivilliga krafter, utan någon koordinerande instans eller insamlingspolicy. Museiutskottets syfte är att koordinera och utveckla museiverksamheten.

År 2019 kommer museiutskottet att förnya Mariefors sjukhusmuseums utställning, förverkliga en småskalig utställning i Nya barnsjukhuset, kartlägga samlingarna och publicera en bok om dem, samt utarbeta en insamlingspolicy för att styra insamlingsarbetet.

Som ordförande för museiutskottet verkar HUS styrelsemedlem Ilkka Taipale. Museiutskottet har fyra anställda projektplanerare: Helena Hämäläinen, Anders Manns, Henna Sinisalo och Maria Tukia.

​Vi kartlägger HUS samlingar och ber alla som har kännedom om dem om hjälp med kartläggningen. Till exempel hör undersöknings- och vårdutrustning, textilier, terapiarbeten, fotografier och arkivmaterial till sådant material som kartläggs. Också nyare material från 1980-talet till idag innefattas av kartläggningen om materialet bedöms vara av stor betydelse.
Särskilt viktigt är det att dokumentera samlingarnas bakgrund och den tysta kunskap som finns om dem. Kartläggningens syfte är att förhindra att samlingarna går förlorade i samband med de stora organisationsreformer som är på gång.
Ta kontakt med museiutskottet om din enhet håller på att göra sig av med material som tagits ur bruk och du är osäker på dess museala värde.​
 
Du kan följa museiutskottets arbete via utskottets Facebook-sida.
 

 MUSEIUTSKOTTETS PERSONAL

 
​Helena Hämäläinen 
projektplanerare
Kellokoski sjukhusmuseum
040 662 4777
 
Anders Manns
projektplanerare
Kellokoski sjukhusmuseum
040 662 3224

Henna Sinisalo
projektplanerare
Boken om de medicinhistoriska samlingarna i Nyland
040 654 1249​ 

Maria Tukia
projektplanerare
Kartläggning av HUS föremålssamlingar
040 662 9584
 
e-postadress: museo@hus.fi
 

 Innehållsredigeraren

 
 

 Nyttiga länkar

 
 

 MUSEIUTSKOTTETS ORDFÖRANDE

 

Ilkka Taipale (ordf.)
styrelsemedlem i HUS 
fornamn@ilkkataipale.fi
044 291 9469

Taina Ala-Nikkola (vice ordf.)
ledande överskötare

HUS Psykiatri
fornamn.efternamn@hus.fi

050 345 8130