HUS museiutskott

Museiutskottet bildades i maj 2018 för att vårda HUS museala samlingar och kulturarv. HUS har samlingar med anknytning till hälsovårdsbranschen i flera olika enheter och sjukhus, och dessa har inte utförligt kartlagts. Samlingarna har fram tills nu samlats in och skötts av frivilliga krafter, utan någon koordinerande instans eller insamlingspolicy. Museiutskottets syfte är att koordinera och utveckla museiverksamheten. Dessutom katalogiserar och fotograferar museiutskottet samlingarna och bedriver utställnings- och publikationsverksamhet.​

År 2019 förnyade museiutskottet Kellokoski sjukhusmuseums utställning och kartlade samlingarna.  År 2020 kommer museiutskottet att publicera en bok om de medicinhistoriska museerna och samlingarna i Nyland, öppna en funktionell utställning i Nya barnsjukhuset, samt utarbeta en insamlingspolicy för att styra insamlingsarbetet.

Som ordförande för museiutskottet verkar HUS styrelsemedlem Ilkka Taipale. Museiutskottet har tre anställda projektplanerare.

​Museiutskottet kartlägger aktivt HUS samlingar och ber alla som har kännedom om dem om hjälp med kartläggningen. Till exempel hör undersöknings- och vårdutrustning, textilier, terapiarbeten, fotografier och arkivmaterial till sådant material som kartläggs. Också nyare material från 2000-talet till idag innefattas av kartläggningen om materialet bedöms vara av stor betydelse.
Särskilt viktigt är det att dokumentera samlingarnas bakgrund och den tysta kunskap som finns om dem. Kartläggningens syfte är att förhindra att samlingarna går förlorade i samband med de stora organisationsreformer som är på gång.
Ta kontakt med museiutskottet om din enhet håller på att göra sig av med material som tagits ur bruk och du är osäker på dess museala värde.​
 
Du kan följa museiutskottets arbete via utskottets Facebook-sida.
 

 Aktuellt

 
​En ambulerande, tvåspråkig utställning som presenterar HUS museitutskotts och konstutskotts arbete cirkulerar i två uppsättningar runt HUS verksamhetställen. Utställningen är för tillfället i Psykiatricentrets vestibul. 
 

 MUSEIUTSKOTTETS PERSONAL

 
​Helena Hämäläinen 
projektplanerare
040 662 4777
 
Anders Manns
projektplanerare
040 662 3224

Maria Tukia
projektplanerare
040 662 9584
 
e-postadress: museo@hus.fi
 

 MUSEIUTSKOTTETS MEDLEMMAR

 
 

 Nyttiga länkar

 
 

 MUSEIUTSKOTTETS ORDFÖRANDE

 

Ilkka Taipale (ordf.)
styrelsemedlem i HUS 
fornamn@ilkkataipale.fi
044 293 9469

Taina Ala-Nikkola (vice ordf.)
ledande överskötare

HUS Psykiatri
fornamn.efternamn@hus.fi

050 345 8130