Lagstadgat sakinnehåll

​Kommunallagens 109 § förutsätter att centrala tjänster som ordnas av kommunen samt uppgifter om kommunens verksamhet publiceras i allmänt datanät. Lagen gäller även samkommuner och därmed även Samkommunen HUS. För att lagens krav och tillämpningen av dem skulle vara enkla att kontrollera på vår webbplats, finns det på den här sidan länkar till de uppgifter som enligt lagen åtminstone ska publiceras.

 1. Strategi
 2. Regelverk
 3. Ekonomi
 4. Bokslut
 5. Revisionsnämndens utvärderingsberättelser
 6. Revisionsberättelse​ (på finska)
 7. Avtal gällande kommunernas samarbete (på finska) Avtal för Hucs specialupptagningsområde (på finska)
 8. Koncerndirektiv 
 9. Redogörelse för bindningar för förtroendevalda och tjänstemän
 10. Grunder för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 11. Avgifter för tjänster