HUS strategi

Vårt löfte

Allt bättre vård, varje dag, för varje patient

 

Vår vision

Vår vision är att vara en föregångare inom hälso- och sjukvård.
 
 
 

 Ansvarsfull tillväxt

HUS-strategi-internet.jpg
 
 
 

Våra värderingar

HUS värderingar är bemötande, jämlikhet och pionjärskap. 
 

Strategiska målsättningar

  • Mätbart bästa vården och servicen för våra patienter
  • Bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete
  • Hälsa på ett effektivt sätt
  • Ansvar för det gemensamma bästa
  • Kundorienterad digital förändring