Strategi

​Med strategin avses vid HUS det mål- och verksamhetsprogram som samkommunens fullmäktige godkänt. Strategin revideras varje fullmäktigeperiod. Denna strategi har godkänts vid fullmäktiges sammanträde 19.10.2011 och är i kraft tillsvidare.

Visionen

HUS är en kreativ sjukhusorganisation på hög internationell nivå. De högklassiga och säkra patientundersökningarna och behandlingarna sker i rätt tid och utifrån patienternas förutsättningar. Vår tjänsteproduktion är konkurrenskraftig och våra sjukhus och enheter erbjuder eftertraktade arbetstillfällen.


 

 Dokument