Regelverk

Om Samkommunen HUS organisation, uppgifter, ägarförhållanden och viktigaste riktlinjer för förvaltningen bestäms i grundavtalet.  Grundavtalets riktlinjer kompletteras med en rad dokument på lägre nivå.  
 

 Regler och direktiv