Ledningsgruppen för HUS

 

Juha Tuominen

Juha Tuominen, verkställande direktör 2019–

Medicine doktor, docent, professor. Bet​ydande tidigare uppdrag: ledande överläkare för Terveystalo 2010–2018, chefsöverläkare för HUS 2009, medicinsk resultatchef för HUCS 2008, ställföreträdande chefsöverläkare för HUS 2006–2007. Ledningsgruppens ordförande.

 

Markku Mäkijärvi 

Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare 2011–

Doktor i internmedicin och kardiologi, medicine doktor och docent i internmedicin samt Executive MBA. Betydande tidigare uppdrag: direktör för kliniska serviceområdet vid Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, avdelningsöverläkare vid hjärtundersökningsavdelningen vid HUCS och kvalitetschef och överläkare vid resultatenheten för internmedicin.

 

Kaarina Torppa

Kaarina Torppa, förvaltningsöverskötare 2009–

Doktor i hälsovetenskaper, specialsjukskötare, Master of Quality, hälsovårdsråd​. Betydande tidigare uppdrag: administrativ överskötare för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt 2000–2009, ansvarig ledande överskötare för HUCS Diagnostik 2000, ansvarig överskötare för laboratorieenheten vid Helsingfors specialiserade sjukvård 1998–1999 och överskötare vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus 1986–1998.

Lasse Lehtonen 

 

 

Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik 2019–​

Medicine doktor, juris doktor. Specialistläkare inom klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling med specialkompetens inom medicinsk informationsteknik och trafikmedicin. Förvaltningsöverläkare för HUS 2009–2019. Professor i hälsorätt vid Helsingfors universitet. Betydande tidigare uppdrag: projektchef och klinisk forskningsdirektör vid Orion Oy, administrativ avdelningsöverläkare vid HUSLAB, professor i förvaltningsrätt samt direktör för institutionen för offentlig rätt vid Helsingfors universitet. Har verkat som sakkunnig i flera författningsprojekt vid social- och hälsovårdsministeriet, i riksdagens olika utskott och i Europeiska kommissionen.

 

Visa Honkanen 

 

​Visa Honkanen, utvecklingsdirektör 2019–

Barnläkare och docent i barnreumatologi, GDM (graduate diploma in management). Betydande tidigare uppdrag: medicinsk direktör, UCB Pharma Northern Europe (Norden, Benelux och Baltikum) 2010–2013, verkställande direktör, UCB Pharma Finland 2012–2013, ansvarsområdesdirektör, Reumastiftelsens sjukhus, 2001–2005, specialistläkare, barnreumatologi, HUS Barn- och ungdomssjukhuset, 1999–2001 och 2006–2007, clinical fellow, pediatric rheumatology, Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada, 1996–1998, ordförande, Barnläkarföreningen i Finland, 2003–2005.

Lauri Tanner

​Lauri Tanner, förvaltningsdirektör 2016–

Juris kandidat, EMBA. Betydande tidigare uppdrag: förvaltningsdirektör, EFSVD, 2009–2016, verkställande direktör, affärsverket Tyks-Sapa, EFSVD, 2012–2013 (tjänstledig från uppdraget som förvaltningsdirektör), förvaltningsdirektör, EFSVD, 2005–2009, kanslichef, Hangö stad, 2001–2005.

 

Outi Sonkeri

Outi Sonkeri, personaldirektör 2010–

Politices magister. Betydande tidigare uppdrag: förvaltningsdirektör Arbetshälsoinstitutet 2007–2010, personalchef Penningautomatföreningen 2001–2007, kontorschef Folkpensionsanstalten 1994–2001, social- och rehabiliteringssekreterare Lungskadeförbundet 1989–1994.

 

​​Jari Finnilä

Jari Finnilä, tf ekonomidirektör fr.o.m 1.4.2020

Ekonomie magister. Betydande tidigare uppdrag: ekonomidirektör för den operativa ledningen vid HUCS administration 2006–2020, ekonomiplanerare HUS Samförvaltning 1/2000–5/2006, ekonomichef HUS Hud- och allergisjukhuset 5/1998–12/1999, ekonomiplanerare HUS Kliniken för internmedicin 9/1996–4/1998.​

 

​​​Paula Isopahkala

Paula Isopahkala, kommunikationsdirektör 2019–

Politices magister. Betydande tidigare uppdrag: chef för digital kommunikation och marknadsföring 2015–2019, Neste Oyj. Expert- och chefsuppgifter inom kommunikation, marknadsföring och internationella ärenden Neste Oyj 2011–2015, Arbetshälsoinstitutet 2010–2011, Vägförvaltningen 2008–2009.

 

​​​​Atte Meretoja

Atte Meretoja, direktör för HUCS sjukvårdsområde, 2019–

Medicine och kirurgie doktor, docent i neurologi, specialistläkare inom neurologi och hälsovård, Master of Science in Stroke Medicine (MSc), Fellow of the Royal Australasian College of Physicians (FRACP). Betydande tidigare uppdrag: Verksamhetsdirektör för HUCS Neurocentrum 2018-2019. förvaltningsöverläkare vid HUCS Huvud- och halscentrum 2016-2018, biträdande professor vid Melbourne universitet 2013-2019.  

​​​​Raija Kontio 

Raija Kontio, direktör för Hyvinge sjukvårdsområde 2018–

Docent, Åbo universitet, medicinska fakulteten. Sjukskötare, specialistsjukskötare (psykiatri och mentalvårdsarbete), diakonissa, doktor i hälsovetenskaper och docent i vårdvetenskap. Betydande tidigare uppdrag: Direktör för Lojo sjukvårdsområde 2016–2018, ledarskaps- och sakkunniguppgifter inom psykiatrin vid HUS 1993–2016 och Birkalands sjukvårdsdistrikt 1989–1993 och som sjukskötare inom missbrukararbete och socialterapeut i Björneborg 1988–1989.  

​​​​Ville Pursiainen

Ville Pursiainen, direktör för Lojo sjukvårdsområde 2018–

Medicine doktor, specialistläkare inom neurologi. Betydande tidigare uppdrag: medicinsk resultatchef vid Borgå sjukhus 2015–2018, överläkare inom neurologi vid Borgå sjukhus 2012–2018.​

 

 

​​​​Leena Koponen

Leena Koponen, direktör för Borgå sjukvårdsområde 2016–

Doktor i hälsovetenskaper, MBA. Betydande tidigare uppdrag: verkställande direktör för affärsverket HUS-Servis 2009–2015, ledande överskötare vid området för neurologi, neurokirurgi, öron- och ögonsjukdomar vid HUS 2005–2008, överskötare vid HUS Jour och övervakning 2000–2004, överskötare vid Maria sjukhus vid Helsingfors stad 1996–1999.

​​​​​Risto Renkonen

​Risto Renkonen, dekanus, Helsingfors universitets medicinska fakultet 2010–

Specialistläkare inom klinisik mikrobiologi, medicine och kirurgie doktor, docent i immunologi och professor i glykobiologi. Överläkare vid HUS Diagnostikcentrum (HUSLAB, sidotjänst). Betydande tidigare uppdrag: assistent, klinisk lärare, tf biträdande professor och tf professor vid Helsingfors universitets institution för serologi och bakteriologi/Haartman-institutet 1988-2006. 

​​​​​​

Kaarina Heikinheimo, sekreterare för ledningsgruppen​

 

 

 

 

  ​​