Förvaltning

Samkommunen består av fem sjukvårdsområden: Helsingforsområdet HUCS, Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden.

Till HUS-koncernen hör samkommunen samt dotterbolag (HNS-Fastigheter Ab, Uudenmaan sairaalapesula Oy och HYKSin Ab), tio bostads- ochfastighetsaktiebolag samt ett antal intressesamfund, av vilka ett är Oy Apotti Ab.

Fem resultatenheter, en mindre enhet och två dotterbolag producerar sjukvårdsrelaterade stödtjänster.