Förvaltning och beslutsfattande

Samkommunen består av fem sjukvårdsområden: Helsingforsområdet HUCS, Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden.

Den högsta beslutande makten i sjukvårdsdistriktet innehas av fullmäktige. HUS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige, vilken utser denna för sin mandatperiod. 

Vart och ett av HUS sjukvårdsområden har en nämnd som fullmäktige har utsett för sin mandatperiod.

Klicka på kartan för en större, mer detaljerad version.