Dagen för patientens rättigheter

POP nettisivu banner.jpg

To 9.5.2019, kl. 14.00 - 17.30
Biomedicum Helsinki, Haartmansgatan 8, P-våningen

Påverka din vård - rätt till kvalitet

De flesta av oss är patient i något skede av livet. När du känner till dina rättigheter som patient kan du också bättre påverka din vård! Välkommen till oss för att lyssna och diskutera! Programmet är i huvudsak finskspråkigt, men du får gärna ställa frågor på svenska. 

Kaffeservering – Fritt inträde – Mätning av hemoglobin

14.00 - 17.30 Händelsetorg

På torget kan man diskutera dagens tema och andra aktuella frågor med sakkunniga inom hälsovården, myndigheter och patientorganisationer


Informationspuffar

14.30
Välkommen
Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare, HUS
 
14.35
Kvalitet för mig som patient
Sanna-Maria Kivivuori, kvalitetsöverläkare, HUS
 
14.55
Patientskador - vem får ersättning och när?
Maiju Welling, patientsäkerhetsläkare, Patientförsäkringscentralen
 
15.15
Mina rättigheter i livets slutskede
Harriet Finne-Soveri, docent i geriatrik, Institutet för hälsa och välfärd 

16.00
Textiler som del av en god vård
Juha Kosonen, verkställande direktör, Uudenmaan Sairaalapesula Oy

16.20
Vad ska vi äta i dag?
Tuula Lasander, direktör för stödtjänster, HUS

16.40
Hur kan jag påverka min vård?
Päivi Rissanen, erfarenhetsexpert, Centralförbundet för mental hälsa

Program (pdf)
 

 Ytterligare information