Ekonomi

HUS ekonomi baseras på årliga serviceavtal med medlemskommunerna. Sedan början av 2013 är antalet medlemskommuner 24. Kommunernas beställningar av specialistvård utgör den största delen av HUS inkomster. Medlemskommunerna faktureras månatligen i förskott, och faktureringen utjämnas fyra gånger per år enligt den faktiska vårdkonsumtionen. Samkommunen HNS fakturerar patienternas hemkommuner enligt självkostnadspris för samkommunen ska inte göra vinst.
 
HUS säljer i viss mån tjänster också utanför medlemskommunerna.
 
För läkar- och tandläkarutbildningen samt universitetsforskningen får HUS statligt anslag för forskning och utbildning. Riksdagen beslutar om beloppet för det statliga anslaget för forskning och utbildning som årligen delas ut och konkurrensutsätts mellan 20 sjukvårdsdistrikt. 

HUS andel av det statliga anslaget för forskning och utbildning år 2019 var 25,7 miljoner euro, av vilket undervisningens andel var 16,3 miljoner euro och forskningens andel 9,4 miljoner euro.​
 

HUS-koncernen 

 
Till HUS-koncernen hör förutom sjukhusverksamheten också två aktiebolag som producerar stödtjänster, HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy, sju fastighets- och bostadsaktiebolag samt HYKSin kliiniset palvelut Oy. Av de bolag HUS äger i sin helhet är HNS-fastigheter viktigast. Av Uudenmaan Sairaalapesula  äger Samkommunen HNS 60 procent.