Företagskunder och e-fakturering

Leverantörsfakturor

 
Samkommunen HNS har beredskap att ta emot elektroniska fakturor. HNS använder flera e-faktureringsadresser (på finska) . Om en service- eller varuleverantör ännu inte har möjlighet att skicka faktura i elektroniskt format, ska fakturorna skickas till den meddelade PB-adressen för den beställande enheten (på finska)​. Till faktureringsadresserna får endast leverantörsfakturor med bilagor skickas. Annat material får inte skickas till dessa adresser.
 
HNS FO-nummer är 1567535-0. E-fakturaoperatören för leverantörsfakturor är OpusCapita Solutions Oy, vars signum är E204503.
 
Samkommunen HNS kan ta emot fakturor i elektronisk form från hela EU via PEPPOL-nätverket (Pan European Public eProcurement On-Line). I nätverket är identifieringsnumret för HNS 0037:15675350  och som förmedlingsoperatör fungerar OpusCapita.
 
Mer information per e-post ostolaskut@hus.fi.
 
 

Försäljningsfakturor

 
HNS skickar sina fakturor till företagskunder i första hand som e-fakturor. Mottagare av fakturor ombes meddela följande uppgifter per e-post till adressen myyntilaskutus@hus.fi:
 
  1. Företagets namn
  2. FO-nummer
  3. Signum för företagets operatör
  4. E-fakturaadress
 
Mer information om försäljningsfakturor per e-post myyntilaskutus@hus.fi.