Bokslut och verksamhetsberättelse

Samkommunen HNS totala inkomster under 2018 var cirka 2,3 miljarder euro.

Den största enskilda utgiftsposten var personalkostnaderna som uppgick till cirka 1 223,8 miljoner euro. Samkommunen hade 24 936 anställda i slutet av 2018.

För byggprojekt och upphandling av utrustning användes under 2018 177,2 miljoner euro.

Brosjukhuset är den mest betydande  sjukhusinvesteringen i Nyland. Brosjukhuset som byggs på på Mejlans campus åren 2018-2022 ersätter Tölö sjukhus och delar av den nuvarande Kliniken för cancersjukdomarer.