Bokslut och verksamhetsberättelse

Samkommunen HNS totala inkomster under 2019 var cirka 2,5 miljarder euro.

Den största enskilda utgiftsposten var personalkostnaderna som uppgick till cirka
1 333,8 miljoner euro. Samkommunen hade 26 536 anställda i slutet av 2019.

För byggprojekt och andra investeringar användes under 2019 209 miljoner euro.

Brosjukhuset är den mest betydande  sjukhusinvesteringen i Nyland. Brosjukhuset som byggs på på Mejlans campus åren 2018-2022 ersätter Tölö sjukhus och delar av den nuvarande Kliniken för cancersjukdomarer.