Esbo bygger sitt sjukhus vid Jorv sjukhus

För patienternas rehabilitering bygger Kiinteistö Oy Espoon sairaala sitt sjukhus vid Jorv sjukhus


Sjukhuset innehåller 270  patientplatser i enkelrum. Under sjukhuset byggs tusen bilplatser för patienter, kunder och personalen.

När sjukhuset är färdigt binds Esbo sjukhuset till Jorv sjukhuset med en vårdtub för personaltrafik och service.


ESA-havainne jpeg.jpg 

 Esbo sjukhusets bygge