Jorv sjukhus jourbyggnadsprojekt

Den nya jourbyggnaden har byggts i den norra gaveln av sjukhuset på Åbovägens sida. Arbetena inleddes år 2013. Byggnaden färdigställdes och togs emot i november 2015. Den nya byggnaden togs i bruk i januari 2016.

Jorvs sjukhus nuvarande barnjour och vuxenjour samt jouravdelning har flyttat till den nya byggnaden. Den andra av byggnadens vårdavdelningar är Esbo sjukhus jouravdelning med specialkompetens inom geriatrik.

Jorvs sjukhus intensivvårdsavdelning och Tölö sjukhus brännskadeenhet har sammanslagits till en enhet där det utöver intensivvårdskapacitet finns en poliklinik, vårdavdelning och en operationssal för brännskadepatienter. 

I byggnaden finns också en röntgenenhet som betjänar jourområdet, instrumentcentral som betjänar hela sjukhuset, undervisnings- och möteslokaler samt lokaler för Esbo social- och krisjour.

Byggnadens bruttoyta är 17 200 bruttokvadratmeter enligt projektplanen. Kostnaderna för projektet är cirka 58 milj. euro.

Jorv jourbyggnad - ingånger.pdfJorv jourbyggnad - ingånger.pdf