kuvituskuva

Patient- och klientdatasystemet Apotti

På HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patientdata. I centrum av reformen är det nya patient- och klientdatasystemet Apotti. Med Apotti inför HUS ett enhetligare sätt att dokumentera och använda data, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla sjukvården, ledarskapet och verksamheten inom hela HUS. Detta syns som en smidigare vård och bättre service samt stärker patientsäkerheten.

Tjänster för media
HUS kommunikation, även under det veckoslut systemet tas i bruk​
Kommunikationschef Paavo Holi, tfn 050 427 9517, paavo.holi@hus.fi ​
Telefon för medier 050 427 2875
​​
 

 Uppföljning av hur införandet framskrider

 
Vi rapporterar om övergången till Apotti på finska och svenska på HUS finskspråkiga Apotti-sida.​