Användarvillkor och upphovsrätt

HNS webbplats administreras av HUS Koncernförvaltningens kommunikationsavdelning. Ansvarig redaktör för webbplatsen www.hus.fi är kommunikationsdirektör Paula Isopahkala, 040 667 0992. Upphovsrätten till materialet i webbtjänsten tillhör HSN om inte annat anges. Textinnehållet i dokumenten får citeras och sidorna länkas, men källan ska alltid anges. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan separat tillstånd.

HNS strävar efter att hålla uppgifterna i webbtjänsten riktiga och uppdaterade. Men av tekniska skäl kan vi inte garantera att uppgifterna i alla lägen är riktiga, intakta och uppdaterade. HNS förbehåller sig rätten att ändra sidorna vid behov eller att av tvingande skäl begränsa åtkomsten till dem. HNS garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott och svarar inte för eventuella skador som orsakats av användningen av internetsidorna.

På HNS webbplats finns länkar till webbsidor som upprätthålls av tredje parter. HNS ansvarar inte för innehållet på sådana utomstående parters webbplatser till vilka det finns en länk på HNS webbplats.