Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Uudenmaan Sairaalapesula är en bolag ägd av samkommunen HNS och Helsingfors stad. Tvätteriet svarar för textilförsörjningen vid HNS-sjukhusen och Helsingfors stads enheter, men betjänar även andra kunder som förutsätter en hög hygiennivå.
Uudenmaan Sairaalapesula Oy har specialiserat sig på uthyrning och underhåll av sjukhustextilier. 

Uudenmaan Sairaairaalapesula Oy hemsida (på finska)