HYKSin Oy

​HYKSin kliiniset palvelut Oy - kortare HYKSin, erbjuder såväl finländska som utländska patienter HUS högspecialiserade vård i privat regi.

HYKSins webbplats

HYKSIN_logo_paallekkain_potilaalle.jpg