HUS Lokalcentral

HUS Lokalcentral svarar i egenskap av samkommunens representant för att

  • HUS har tillgång till lokaler som motsvarar de krav som verksamheten ställer
  • fastighetsegendomen används effektivt
  • miljövärderingarna beaktas överallt i koncernens verksamhet.


HUS Lokalcentral representerar ägaren, producerar lokalerna till kärnverksamheterna och affärsverken samt beställer drifts- och underhållstjänster för fastigheterna, inklusive säkerhetstjänster.
 
HUS Lokalcentral samarbetar tätt med HNS-Fastigheter Ab, som har rollen av producent.