HNS-Fastigheter Ab

HNS-Fastigheter Ab är ett dotterbolag till samkommunen. I enlighet med ägarens behov producerar och köper bolaget in krävande tjänster som förutsätter specialsakkunskap.  

HNS-Fastigheter Ab webbplats