HUS Fastigheter Ab

HUS Fastigheter Ab är ett dotterbolag till samkommunen. I enlighet med ägarens behov producerar och köper bolaget in krävande tjänster som förutsätter specialsakkunskap.  

HUS Fastigheter Ab webbplats

 


HUS-Kiinteistöt-pieni.png