Tjänstehelheterna för läkemedelsförsörjning och klinisk farmaci

Anskaffning, lagring och leverans av läkemedel

 • Obligatorisk lagring
 • Särskild beredskap

Läkemedelsframställning och kvalitetskontroll

 • Tjänst för dosframställning av cytostatika

Uppföljning och rapportering om läkemedelsanvändning

Läkemedelsinformation, -uppföljning och rapportering

Tjänster för klinisk farmaci

 • Farmacitjänster för avdelning
 • Maskinell dosdispenseringstjänst
 • Utvärderingstjänst för läkemedelsbehandling
  Säkerhetskontroll för medicinering
 • Säkerställer att en rationell läkemedelsbehandling av en patient genomförs.
 • Identifierar och avgör en patients läkemedelsproblem på läkares eller skötares initiativ.
 • Minskar jour- och sjukhusbesök i anknytning till patienternas läkemedel samt sparar läkarnas och skötarnas arbetstid.

Assistera vid kliniska läkemedelsprövningar

Öppen apoteksverksamhet

 • Öppettider mån., tis., tors. och fre. kl. 8.00-16.00, ons. kl. 9.30-17.30
 • Stängt på helgdagar