Administration och organisation

​Verksamheten inom HUS Apoteks resultatområde leds och utvecklas av verksamhetschefen Kerstin Carlsson. Under henne lyder utvecklingschefen, ekonomichefen, områdescheferna samt ledningens sekreterare. Tillsammans bildar de ledningsgruppen för administration.

HUS Apotek är det största sjukhusapoteket i Finland, inom vilket arbetar över 200 professionella inom läkemedelsbranschen: provisorer, farmaceuter och arbetstagare inom farmaci, med stöd av kontorspersonalen inom administrationen.

organisation.png

 

 Verksamhets-ställen