HUS Apoteket


Den bästa läkemedelsförsörjningen och de bästa tjänsterna för klinisk farmaci för patientens bästa
 
Vi producerar högklassiga och säkra tjänster för läkemedelsförsörjning och klinisk farmaci för både kundernas och patienternas bästa på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt i ett framgångsrikt samarbete med de kliniska vårdenheterna inom den specialiserade sjukvården, primärhälsovården och övriga samarbetspartners.

HUS Apotek har en särskild roll inom Samkommunen HNS och kommunsamarbetet

 
  • Vi övervakar att läkemedelslagstiftningen följs och vi ansvarar på ett kostnadseffektivt sätt genomförandet av läkemedelsbehandling samt säkerställer kvaliteten i de olika enheterna inom samkommunen och kommunerna.
  • Vi utökar och upprätthåller läkemedelsmedvetandet och kompetensen hos personalen som hanterar läkemedel t.ex. med hjälp av avdelningsfarmaci.
  • Vi ansvarar för läkemedelsberedskapen inom Samkommunen HNS och kommunerna.
  • Vi konkurrensutsätter läkemedelsanskaffningar inom kommuner och specialupptagningsområden som anslutit sig till HUS upphandlingskrets.
  • Vi tryggar patienternas krävande behov med hjälp av egen läkemedelstillverkning och import.
  • Vi erbjuder en maskinell dosdispenseringstjänst.
  • Vi främjar säkerheten vid medicinering och patientsäkerheten med hjälp av tjänsterna för kliniska farmaci såväl inom special- som primärhälsovården.

 

 

vänster
höger
 

 Kontakt-information

 
HUS Apotek
Stenbäcksgatan 9
PB 440, 00029 HNS
E-post: förnamn.efternamn@hns.fi 
 
Verksamhetschef
Kerstin Carlsson
09 471 72447
040 521 2883
 
Utvecklingschef
Sirpa Nieminen
09 471 74104
 
Ledningens sekreterare
Nina Nurkka
09 471 74103