Stödtjänster

Följande resultatområden producerar stödtjänster inom HNS:
 
HUS Apotek
HUS Asvia
HUS Logistik
HUS IT-förvaltning
HUS Lokalcentral
HUS Företagshälsvård
 
Hjälpmedelscentralen, som är en del av resultatenheten HUCS Internmedicin och rehabilitering.
 
HNS-Fastigheter Ab producerar byggtjänster.
 
Uudenmaan Sairaalapesula Oy producerar textilservice.