Kontaktinformation

HNS IT-förvaltningen
Förvaltning
PB 760, 00029 HNS
Paciusgatan 25, 00270 Helsingfors (ingången från Bergsedegatan)
växel 09 4711, fax 09 471 71278
fornamn.efternamn@hus.fi
 
Övriga verksamhetställen:
HNS IT-förvaltningen har verksamhetsställen i HUCS, Hyvinges, Lojos och Borgås sjukvårdsregioner och i Raseborgs sjukhus.

FAKTURERINGSADRESS OCH -KOD

E-fakturor:
OVT-kod 0037156753508T

Övriga fakturor:
Samkommunen HNS
HNS IT-förvaltiningen 
PB 94185
01051 FAKTUROR

HNS FO-nummer: 1567535-0

KONTAKTINFORMATION

Pertti Mäkelä, direktör
050 428 0428
 
ADMINISTRATION

Pertti Mäkelä, direktör
050 428 0428 

Jaana Lehtimäki, administrativ chef
040 837 3096
 
Mari Silfverberg, ledningens assistent (borta tills 10/2020)
050 427 9329

Minna Maaranto, economichef
0400 955 618
 
Emilia Pentti, controller
050 428 6771
 
Maisa Lukander, kvalitetschef
040 865 9441
 
Jaana Salmi, personalchef
050 506 6883
 
Minna Ojala, informatör
040 682 0175 (HUS-Apotti-projekt)
 
Elisa Tikka, utvecklingschef (kommunikation)
040 595 3355

Birgitta Ahlskog, informatör
050 427 9225

UTVECKLINGS- OCH PLANERINGSTJÄNSTER


Mikko Rotonen, ICT-utvecklingsdirektör
0500 474 944
 
Medicinska informationssystemtjänstertik och medicinska informationssystemtjänster
Seija Viinikka, utvecklingschef
050 427 1377

Analytics och ledning informationstjänster
Mikko Rotonen, utvecklingschef (oto.)
0500 474 944
 
Systemtjänster för patientvård
Johannes Salminen, utvecklingschef
050 427 1591
 
Elektroniska tjänster (eHälsa)
Sirpa Arvonen, projektledare
050 407 4544
 
 

TEKNOLOGI- OCH PRODUKTIONSTJÄNSTER

Risto Laakkonen, ICT-produktionsdirektör
040 584 2373
 
Administration, kontor- och supportsystem
Juha Siitonen, IT-systemchef
040 594 5522
 
Projektbyrån
Ilkka Nenonen, IT-systemchef
040 6830101

Server- och lagringstjänster
Tero Ahokas, IT-systemchef
040 571 3223
 
 
Projektledningstjänster
Jaakko Piirainen, IT-systemchef
050 427 0550
 
Ändutrustningstjänster
Carita Mattsson, IT-systemchef
050 464 8128

Datakommunikationstjänster
Kalevi Sinkko, IT-systemchef
040 555 5630
 
 
KUNDTJÄNSTER

 
Pekka Lampinen, kundtjänstdirektör
040 707 0034
 
Kundtjänster och utbildning
Pekka Kuha, kundtjänstchef
040 748 2142

Applikations- och kundstöd
Marcus Nilson, kundtjänstchef
050 428 7462

Användningsstöd 
Kimmo Lehtosaari, kundtjänstchef
050 559 2051
 
 
Regionala tjänster (Borgå, Hyvinge, Lojo, Raseborg)
Sanna Laulumaa, kundtjänstchef
050 431 5564