Vårdarbete

_MS_812020netti.jpg

Inom HUS vårdpersonal arbetar cirka 12 000 personer som är yrkesutbildade inom hälso- och sjukvård. Vårdarbetet på HUS bedrivs i många verksamhetsmiljöer, såsom på avdelningar, polikliniker, på undersöknings-, rehabiliterings- och dagkirurgiska enheter. Dessutom utförs vårdarbete som mobila tjänster och hemma hos patienten.

Inom alla verksamhetsmiljöer styrs vårdarbetet av principerna patientfokus, evidensbasering, patientsäkerhet, multiprofessionalitet och kollegialitet.
Vårdarbetets huvuduppgift är att behandla patienten; att fastställa behovet av vård, planera, genomföra och utvärdera vårdarbetet. Syftet med vården är att främja hälsa och välbefinnande hos patienterna, deras familjer och i samhället, förebygga sjukdomar, ge stöd, behandling och rehabilitering samt att lindra lidande vid sjukdom eller dödsfall.

HUS vårdpersonal för in den specialkompetens inom vårdarbete och rehabilitering som den krävande specialiserade sjukvården förutsätter i patientens multiprofessionella vårdprocess.

De som utför vårdarbetet ansvarar för patientens högklassiga och trygga helhetsvård i samarbete med andra yrkesgrupper och aktörer (t.ex. primärvården) som deltar i vården av patienten.

Beslut om behandling styrs av kritiskt utvärderad kunskap baserad på erfarenhet
och forskning samt av patientens ståndpunkt. I patientens vård utnyttjas den senaste teknologin på ett tryggt och kritiskt sätt. Vårdarbetet förutsätter ständig uppdatering av kunskapsnivån, ett kreativt och intuitivt arbetssätt samt engagemang för vårdarbetets gemensamma rutiner och mål.

Vårdarbetets effektivitet följs regelbundet och öppet upp med hjälp av nyckeltal som har samband med vårdledarskap, vårdens kvalitet och trygghet, ekonomin, patienttillfredsställelse och utnyttjandet av personalresurserna samt forskningsresultat inom vård- och hälsovetenskap.

Läs mera i broschyren Vårdarbete för patientens bästa.

 

 Årsberättelse för vårdarbetet

 
arsberattelse_for_vardarbetet.png