Gå till huvudinnehåll

Nya barnsjukhusets samarbetspartner

Vi har ett nära samarbete med våra långvariga samarbetspartner till förmån för patientfamiljer och för att utveckla forskningen och behandlingen av barnsjukdomar.

Sairaalaklovni ja poika

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd äger Nya barnsjukhusets fastighet. Stiftelsen främjar medicinsk forskning, undervisning samt specialisering inom pediatrisk medicin. 

Barnklinikernas Faddrar stöder Finlands fem universitetssjukhus inom pediatrisk forskning, utveckling av vårdmetoder och innovation, inköp av utrustning, patienttrivsel samt barns och ungdomars psykiska hälsa.  

På vårt sjukhus kan du träffa HelsingforsMissions frivilliga familjevänner som erbjuder närvaro, stöd och praktisk hjälp för Nya barnsjukhusets patientfamiljer.

På vardagarna gläder sjukhusclownerna familjerna på vårt sjukhus. Sjukhusclownerna stöder familjernas välbefinnande och förbättrar barnets vårdupplevelse genom glädje, lek och fantasi.

Familjer och syskon till långtidssjuka barn som bor långt borta från sjukhuset kan ta in på hemtrevliga Ronald McDonald Huset. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.