Gå till huvudinnehåll

Året på HUS 2022: Verkställande direktören har ordet: Vi är på väg åt rätt håll

Ekonomins betydelse betonas i HUS nya verksamhetsmiljö. När det gäller personalupplevelsen är utvecklingen positiv.

Matti Bergendahl

Coronapandemin präglade vår verksamhet ännu i början av året. Under våren försvårade strejker och andra långvariga stridsåtgärder inom den kommunala sektorn vår verksamhet avsevärt, trots att vi inte var inblandade i arbetsmarknadskonflikten. Stridsåtgärderna försvårade också ytterligare tillgången på personal och försämrade tillgången till vård. Vi har fortfarande för långa vårdköer.

Ur tjänsteproduktionens synvinkel är situationen svår även nu. År 2022 var svagt ekonomiskt sett, eftersom tjänsteproduktionen inte kunde genomföra tjänster i enlighet med budgeten, och därför uppstod det ett betydande ekonomiskt underskott i och med att serviceintäkterna inte nådde upp till målet. År 2023 siktar vi på att återgå till normal verksamhet.

Även om vi utmanas av efterdyningarna av coronapandemin och arbetsmarknadsläget känner jag mig trygg inför framtiden.  Ekonomins betydelse framhävs detta år, eftersom vi nu som HUS-sammanslutningen ägs av Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad, och således får finansiering via staten. En betydande förändring är att den tidigare prestationsbaserade faktureringen har ändrats till en budgetram.

Personalupplevelsen utvecklas i rätt riktning

Det är sannolikt att vi även i fortsättningen kommer att ha brist på två saker: personal och pengar. Det talas mycket om personalbristen och det är brist på vårdare särskilt på avdelningar där det utförs tungt treskiftsarbete. Vi har dock många enheter där personalsituationen är god. Minskningen i vårdpersonal märks framför allt bland unga visstidsanställda. Vi måste ta reda på varför unga människor är trötta eller blir trötta. Har vi gett dem för mycket ansvar för tidigt eller kan vi stödja dem bättre?

När det gäller personalupplevelsen visar enkäter att vi är på väg i rätt riktning. Personalen är huvudsakligen nöjda med chefsarbetet och dess utveckling. I en organisation av den här storleken finns det alltid utmaningar, men jag tycker att vi helt klart är på den positiva sidan. Jag är stolt över att få vara en del av en sådan gemenskap.

Samarbete är det enda sättet att lyckas

Jag började som verkställande direktör för HUS i februari, och förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet hade inletts i god tid innan. Under våren utvidgade och förstärkte vi våra förberedelser ytterligare, och därmed var vi klara när reformen genomfördes vid årsskiftet.

År 2022 var det sista året för Samkommunen HNS. HUS-sammanslutningen grundades på våren. Samtidigt förberedde vi oss för att verka i en ny verksamhetsmiljö genom att uppdatera HUS organisation. 

Det enda sättet att lyckas och få den separata lösningen för Nyland att fungera är genom ett gott samarbete mellan HUS, välfärdsområdena och Helsingfors stad. På HUS har vi bara en dörr och en sorts patienter, nylänningarna– eller i större omfattning sydfinländarna. Vi betjänar alla jämlikt oberoende av från vilket välfärdsområde de kommer.

I slutet av året uppdaterade vi också HUS strategi genom att förtydliga huvudmålen för strategiperioden 2023–2027. Vår vision En framstående vård tillsammans handlar om att göra saker tillsammans och samarbeta. Dagens forskning är morgondagens vård och dagens studerande är morgondagens arbetstagare. Allt detta kräver finansiering. Det måste vi säkerställa tillsammans med välfärdsområdena och Helsingfors.

Matti Bergendahl
verkställande direktör

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.